Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

                        
 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
IM.KRASNALA HAŁABAŁY

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

NIE ZMUSZAMY DZIECKA DO AKTYWNOŚCI  LECZ WYZWALAMY JEGO AKTYWNOŚĆ.NIE KAŻEMY MYŚLEĆ ,LECZ TWORZYMY WARUNKI DO MYŚLENIA

POZWALAMY DZIECKU PYTAĆ I POWOLI ROZWIJAMY JEGO UMYSŁ TAK , BY SAMO CHCIAŁO CHCIEĆ

 

NASZ PRZEDSZKOLAK ŻYJE ZDROWO

I W ZGODZIE Z NATURĄ


WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ OTWARTĄ, BEZPIECZNĄ I PRZYJAZNĄ DLA DZIECI I RODZICÓW
 • PROMOWANY JEST ZDROWY STYL ŻYCIA I ZACHOWANIA PROEKOLOGICZNE
 • DZIECI SĄ WDRAŻANE DO SAMODZIELNOŚCI W PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI INTELEKTUALNEJ, FIZYCZNEJ, EMOCJONALNEJ I TWÓRCZEJ
 •   ROZWIJANE SĄ ZAINTERESOWANIA POPRZEZ BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH
 • PRZEDSZKOLE ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI, KTÓRZY WSPÓŁDECYDUJĄ I UCZESTNICZĄ W PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ PRZEDSZKOLA.
 
 
 
STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA:
 •  PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA OPTYMALNE WARUNKI DO ZABAWY I NAUKI , JEST PRZYJAZNE DZIECIOM I RODZICOM. 
 • JEST ROZPOZNAWALNE W ŚRODOWISKU I ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ EDUKACJI.
 • PRZEDSZKOLE ZDOBYŁO STATUT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE ORAZ CERTYFIKAT LCAE I ZIELONEJ FLAGI

ZADANIA GŁÓWNE KONCEPCJI:

 •  BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU, PLACÓWKI ZAPEWNIAJACEJ WYSOKĄ JAKOŚĆ EDUKACJI POPRZEZ TWORZENIE WYCHOWANKOM OPTYMALNYCH WARUNKÓW DO NAUKI I ZABAWY
 •   KONTYNUACJA ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA DZIECI W DZIAŁANIACH PROEKOLOGICZNYCH  I PROZDROWOTNYCH
 • ORGANIZOWANIE DZIECIOM RÓŻNORODNEJ, BOGATEJ W DOŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ
 
 
 
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI:
 
 
 •   WZBOGACCENIE BAZY PRZEDSZKOLA O MATERIAŁY O TEMATYCE EKOLOGICZNEJI ZDROWOTNEJ
 •   STOPNIOWA WYMIANA SPRZĘTU DO ZABAW W OGRODZIE
 • WSPÓŁPRACA Z WYBRANYMI ORGANIZACJAMI ,INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO
 • ORGANIZACJA WYCIECZEK EDUKACYJNYCH O CHARAKTERZE PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYM
 •  KONKURSY I WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
 • ORGANIZACJA AKCJI PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNYCH
 •  PROMOWANIE ZDROWIA :ZDROWEGO ODŻYWIANIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA , WŚRÓD DZIECI I ICH RODZIN
 •  STOPNIOWA ZMIANA JADŁOSPISÓW PRZEDSZKOLNYCH POD KĄTEM ZALECEŃ PIRAMIDY ZDROWIA
 •  WŁĄCZANIE DO SPOTKAŃ Z RODZICAMI ELEMENTÓW EDUKACJI ZDROWOTNEJ
 • ORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ EKOLOGICZNĄ I PROMOCJĄ  ZDROWIA
 
 
 
 
ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA:
 •   SĄ OTWARCI NA KONTAKTY Z OTOCZENIEM
 •  SĄ SAMODZIELNI I KREATYWNIE MYŚLĄCY
 •  POTRAFIĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ Z RÓWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI
 • MAJĄ POZYTYWNY OBRAZ SAMEGO SIEBIE
 •  SĄ KOMUNIKATYWNI , NIE BOJĄ SIĘ WYRAŻAĆ WŁASNYCH OPINI
 •   SĄ AKTYWNI , SPRAWNI, PRACOWICI, KOLEŻEŃSCY, KULTURALNI, TOLERANCYJNI
 • DĄŻĄ DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ,RADZĄ SOBIE Z PORAŻKAMI I CIESZĄ SUKCESEM
 •   DBAJĄ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
 •   SZANUJĄ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • SĄ AKTYWNI TWÓRCZO: RUCHOWO, MUZYCZNIE, PLASTYCZNIE ,POTRAFIĄ BYĆ ODBIORCĄ I TWÓRCĄ SZTUKI
 •  SĄ GOTOWI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA I EDUKACJI MATEMATYCZNEJ W SZKOLE
 •  MAJĄ POCZUJE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ , SZANUJĄ SWOJE MIASTO, SWÓJ KRAJ. WIEDZĄ ,ŻE POLSKA NALEŻY DO UNII EUROPEJSKIEJ
 

 

PRZEDSZKOLE JEST PRZEDSZKOLEM:

 
 •  KSZTAŁTUJĄCYM DOBRE RELACJE POMIĘDZY RODZICAMI ORAZ SPOŁECZNOŚCIĄ PRZEDSZKOLNĄ
 •   INTEGRUJĄCYM ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE  DOMU I WPRZEDSZKOLA
 • DBAJĄCYM O ATMOSFERĘ AKCEPTACJI I BEZPIECZEŃSTWA
 • POZNAJĄCYM WSZECHSTRONNIE KAŻDE DZIECKO I ZAPEWNIAJĄCYM WARUNKI SPRZYJAJĄCE INDYWIDUALNEMU ROZWOJOWI DZIECKA Z WYKORZYSTANIEM JEGO MOŻLIWOŚCI I PREDYSPOZYCJI.
 •  WPROWADZAJĄCYM DZIECKO W ŚWIAT WARTOŚCI UNIWERSALNYCH
 •  WYRÓWNUJĄCYM SZANSE ROZWOJOWE I EDUKACCYJNE DZIECI , POPRZEZ STAŁY KONTAKT ZE SPECJALISTAMI
 •  ROZWIJAJĄCYM ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA DZIECI
 • ORGANIZUJĄCYM ZAJĘCIA DODATKOWE WSPIERAJĄCE HARMONIJNY ROZWÓJ DZIECI
 •  ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ ,SYSTEMATYCZNIE PODNOSZĄCĄ SWOJE KOMPETENCJE ZAWODOWE

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z PRZEDSZKOLE:

 

 • MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 •   TELEWIZJA GORZOWSKA I LOKALNE GAZETY
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR6 I 12
 • PORADNIA PSYCHLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • BIBLIOTEKA MIEJSKA
 •  WYŻSZE UCZELNIE
 •  POLICJA, STRAŻ MIEJSKA, STRAŻ POŻARNA
 •  ORGANY NADRZĘDNE :URZĄD MIEJSKI ,KURATORIUM OŚWIATY
 •  PRZEDSZKOLAMI MIEJSKIMI
 
 
 
 
 
 

WSPÓLNIE TWÓRZMY PRZEDSZKOLE W KTÓRYM DZIECI I RODZICE BĘDĄ CZUĆ SIĘ DOBRZE . GDZIE BĘDĄ SZANOWANE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
praca plastyczna " Krowa " - Olga z grupy VI