Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 

 

12 PRZYKAZAŃ LOGOPEDYCZNYCH dla rodziców

prof. Leona Kaczmarka

 

 

1. Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.

2. Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego.

3. Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony. 

4. Absolutnie nie wolno krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.

5. Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg, dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga plastyka, ortodonty.

6. Dziecko leworęczne należy otoczyć specjalną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie wolno zmuszać go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą wystąpić zaburzenia mowy.

7. Kiedy dziecko samo zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie, staje się nieufne, niemieje.

8. Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę. 

9. Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą. 

10. Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksu niższej wartości, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.

11. Dziecko trzyletnie monologuje, ale chce też rozmawiać z otoczeniem, zadaje mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się, w umiejętności wyrażania swych myśli i uczuć.

12. Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk. (...)poradnie logopedyczne są w stanie pomóc dziecku, o ile rodzice i wychowawcy będą z nimi jak najściślej współpracować.

 

        Rozwój mowy dziecka przebiega w stałej kolejności. Czas pojawiania się głosek jest stały, choć między rówieśnikami mogą nastąpić znaczne różnice w rozwoju mowy. Jest to kwestia indywidualna, wynikająca, np. z uwarunkowań genetycznych, czy społecznych. Jednak gdy opóźnienie pojawiania się poszczególnych głosek w rozwoju mowy jest dłuższe niż pół roku do 8 miesięcy należy zwrócić się do logopedy. Zaburzenia mowy mogą odzwierciedlać zburzenia w rozwoju fizycznym lub psychicznym.

 

                                                                    

Wiek dziecka

Artykulacja głosek

Początkowe miesiące życia - głużenie

Powstają przypadkowe dźwięki

Około 6 miesiąca życia - gaworzenie

Powtarzanie usłyszanych dźwięków.

1-2 rok życia – okres wyrazu

Pojawiają się słowa: mama, tata, baba. Dziecko wymawia samogłoski: a,o,u,i,y,e oraz spółgłoski p, pi, b,bi, m,mi, d,t,n.

Pod koniec drugiego roku życia pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe.

2-3 rok życia – okres zdania

Pojawiają się pierwsze proste zdana. Dziecko wymawia samogłoski ę,ą i spółgłoski w,wi, f,fi,

ś,ź,ć,dź, n, l, li, k,ki, g,gi, ch,chi, j, ł, s,z,c,dz. Następuje znaczny przyrost ilościowy słów, około 300  w wieku 2 lat i 1000 w  wieku 3 lat.

4-5 rok życia

Pojawia się głoska r czasem sz,ż,cz,dż.

5-6 rok życia

Utrwalane są głoski sz,ż,cz,dż

7 rok życia

Opanowana zostaje technika mówienia

          

                                                                                                                                    

 

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...