Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

,,EDUKACJA MATEMATYCZNA

W KOŁO NA WESOŁO”

 

AUTOR: MGR BEATA ŚNIADY,

MGR MARZENA ADAMSKA


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM.KRASNALA HAŁABAŁY GORZÓW WLKP

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY

TERMIN REALIZACJI

TREŚCI EDUKACYJNE

WYKORZYSTYWANE POMOCE DYDAKTYCZNE, SPOSOBY REALIZACJI

 

 

 

 

Orientacja przestrzenna

 

 

 

 

 

 

Marzec 2016

 

1.Rozwijanie orientacji przestrzennej.

2.Określanie kierunków w przestrzeni względem

osi ciała.

3.Wykorzystywanie wiedzy dotyczącej orientacji w przestrzeni w sytuacjach

zadaniowych- rozwiązywanie labiryntów, rysowanie po kratkowanym papierze.

4.Ćwiczenia ułatwiające orientację na kartce papieru

-piosenka M. Bogdanowicz „Zimno zimno”

- piosenka M. Bogdanowicz „Pingwin”

Działalność plastyczna:

-śnieżynki przygotowane przez dzieci ( z papieru i waty)

-wykonanie przez dzieci śnieżnych kul z gazet, wykorzystanie ich do zabaw:

zabawa śnieżkami;

lepimy bałwana.

-Rysowanie według instrukcji nauczyciela na kartce papieru „Bałwanek”

karta pracy „Co spotkamy na zimowym szlaku”

-marsz pod dyktando., poruszanie się zgodnie z poleceniem nauczyciela

 

 

 

 

 

Rytmy

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2016

1.Ćwiczenia rytmiczne sprzyjające dostrzeganiu regularności.

2.Rytmiczna organizacja czasu.

- Układanie prostych rytmów z wykorzystaniem naturalnych okazów ( patyki, kamienie, itp.)

- Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem rąk i  instrumentów muzycznych , wysłuchiwanie i dostrzeganie regularności.

- Ćwiczenia rytmiczne wykonywane ciałem.

 

- opowieść ruchowa pt: ,,Dzień z nocą wędrują. Dzieci interpretują ruchowo treść.  

- Działalność plastyczna -wykonanie rytmicznego kalendarza pór roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności liczenia

 

 

 

 

 

Maj 2016

1.Liczenie obiektów,

odróżnianie,

przeliczanie obiektów niewidocznych prawidłowego liczenia od błędnego;

posługiwanie się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym

 

Wiersz „Umiem liczyć do dziesięciu”- zabawa ruchowa z elementem liczenia.

Szacowanie i przeliczanie sylwet zwierząt w zagrodzie, zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika. 

Zabawa liczenie znikających obiektów tj. klaskanie, stukanie itp.

„Hałabała uczy się liczyć”- rozróżnianie  liczenia błędnego od prawidłowego.

Piosenka M. Bogdanowicz „Stonoga”- zabawa ruchowa do piosenki

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności liczenia

 

 

 

 

Czerwiec 2016

1.Utrwalanie posługiwania się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym; 2.Dodawanie i odejmowanie, na konkretach , palcach, próby przeliczania w pamięci

Wiersz „Motyle”- utrwalenie posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym.

 

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach- „Mieszkańcy łąki”

,,Hałabała uczy się dodawać i odejmować”

 

Karta pracy „Dodajemy i odejmujemy”

 

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach, wykorzystując sytuacje życiowe bliskie dzieciom: zabawa w sklep, pieczenie ciasta; na parkingu ; gotowanie obiadu, itp.

Zabawa ruchowa  „Sałatka warzywna”- samodzielne  przygotowanie przez dzieci pomocy dydaktycznych.

 

Utrwalanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrwalanie podstawowych informacji o zbiorach

 

 

 

Wrzesień 2016

1.Tworzenie zbiorów.

2.Ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze.

3.Ustalanie równoliczności zbiorów przez przeliczanie i łączenie w pary.

Zabawa z wykorzystaniem zbiorów sześcio-, pięcio-, cztero-, trzy-, dwuelementowych; dokonywanie klasyfikacji z uwzględnieniem cech wybranych przedmiotów.

Zabawa ruchowa „W czym jesteśmy podobni” - tworzenie zbiorów na podstawie cech, umiejętności i predyspozycji dzieci.

Karta pracy- tworzenie zbiorów.

 

 

 

Utrwalanie podstawowych informacji o zbiorach

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2016

1.Ustalanie równoliczności zbiorów przez przeliczanie i łączenie w pary.

2.Ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze.

Zabawa matematyczna z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi „Krasnalu, czy masz tyle samo żołędzi co ja?”

Zabawa matematyczna „Kto ma więcej kasztanów?”  

Zabawa ruchowa ′′Tworzymy grupy”- na sygnał nauczyciela dzieci  tworzą grupy, według liczby kropek umieszczonej na tabliczkach.

Układanki z figur geometrycznych – tworzenie szeregu z figur,  zmiana ułożenia figur, wnioskowanie o stałości elementów w zbiorze (czy jest ich tyle samo?). 

Zabawa „Wznosimy budowle z klocków|”- zmiana ułożenia klocków, ocena przez dziecko ilości elementów budowli.

Zabawa ruchowa „Tworzymy figury z naszych ciał”- zmiana ustawienia dzieci na podstawie przedstawionych przez nauczyciela znaków graficznych. (ustawienia w kole, rzędach, gwiazda, itp.)- ocena ilościowa powstałych form przez wybrane dziecko.

 

 

 

 

 

 

 

Intuicja geometryczna

 

 

Listopad

 2016

1.Posługiwanie się nazwami figur geometrycznych

2.Rozpoznawanie kształtu figur o zmysł dotyku

3.Wyodrębnianie figur w najbliższym otoczeniu

 

Wiersz „Figury”- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy wybranych figur geometrycznych.

 

Wyodrębnianie w najbliższym otoczeniu i na obrazkach kształtu figur geometrycznych płaskich i przestrzennych.

 

Tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów, kompozycji.

 

Zabawa ,,Pomieszane figury

Dzieci siadają w kręgu. Ustalamy obecność poszczególnych grup (dzieci z wizytówkami danego kształtu tworzą jedna grupę). Nauczycielka wywołuje np. grupę

kwadratów, a dzieci mające takie wizytówki wstają i rytmicznie wypowiadają nazwę swojej

figury.

Odwzorowywanie kształtu poznanych figur; tworzenie figur z szarf, sznurków, linek, lepienie z plasteliny, rysowanie odręczne lub przy pomocy szablonów, kalkowanie, malowanie, wycinanie.

 

 

 

Intuicja geometryczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

2016

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.

2.Projektowanie kompozycji z wybranych figur geometrycznych.

 

Zabawa ruchowa przy piosence ,,Z takich figur człowiek mały”-

 

Zajęcia plastyczne: tworzenie kompozycji z szablonów figur według własnych pomysłów.

 

Pląs z figurami.

Dzieci stoją w kręgu, jedno dziecko w środku. Każde dziecko trzyma w ręku swoją figurę.

Śpiewają piosenkę o figurze trzymanej przez dziecko będące w środku np.

„O jak miło i wesoło, gdy kółeczko krąży w koło.

Koło tu, koło tam, nasze koło tu i tam

 

 

Mierzenie
płynów

 

 

Styczeń
2017

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Obserowanie zmian towarzyszących przelewaniu wody.

2. Zapoznanie z jednostką miary: litr

3. Próby mierzenia płynów.

Prowadzenie doświadczeń:

1.Zabawa badawcza Przelewanie- prawo zachowania objętości.

2. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Mamo, tao wolę wodę”- z wykorzystaniem butelek wody.

2. ,,W której z butelek jest najwięcej wody?”

 

 

 

Mierzenie

długości

 

 

Luty

2017

1.Rozwijanie rozumienia sensu mierzenia długości: próby samodzielnego pomiaru.

Zabawa ,,Co jest większe, a c mniejsze ode mnie? Porównywanie wielkości przez dzieci wobec własnego ciała, używanie określeń: większy- dłuższy- wyższy, mniejszy- krótszy- niższy.

Co jest większe od krasnala? Ocena dziecka, pomiar.

Mierzenie odległości krokami.

Mierzenie odległości stopa za stopą.

Mierzenie długości łokciem, dłonią i palcami.

 

 

 

 

Mierzenie
długości

 

Marzec

2017

1.Rozwijanie rozumienia sensu mierzenia długości- doświadczenia w stałości długości ; narzędzia pomiaru

Doświadczenia w ustalaniu stałości długości: porównujemy długości pasków z papieru (z drugim po zwinięciu w rulon, z drugim po złożeniu w harmonijkę).

Porównywanie długości sznurków (po zwinięciu lub przewiązaniu drugiego sznurka).

Czym dorośli mierzą długości?- zapoznanie z narzędziami pomiaru i pierwsze próby mierzenia długości.

 

 

 

 

Ważenie

 

 

Kwiecień

2017

1.Wyjaśnienie dzieciom sensu ważenia

2.Kształtowanie umiejętności zrównoważenia masy.

 

 

 

Demonstracja działania różnego rodzaju wag.

Tworzymy własną wagę. Próby zrównoważenia przedmiotów z najbliższego otoczenia.  (ile waży miś, ile waży piłka?)

Zabawa ,,Ciężki- lekkie” -Ważenie przedmiotów stosując określenia: ciężkie, lekkie, cięższe, lżejsze.

Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Dźwięki ciężkie i lekkie”

Karta pracy ,,Co jest cięższe”

 

 

 

 

Klasyfikacja/ segregowanie

 

 

Maj
2017

1. Wprowadzenie dzieci w sposoby segregowania i definiowania: giętkość rozumowania; konsekwencja; dokładność definiowania.

Zabawa matematyczna   
 ,,Wiosenne porządki” -Segregowanie przedmiotów na wiele sposobów”, np. według koloru, wielkości, kształtu.

Wykonanie pomocy dydaktycznych do zabawy muzyczno-ruchowej. Dzieci kolorują wybrane gatunki kwiatów wg podanej instrukcji.

Zabawa  ruchowa ,,Bal kwiatów”- dzieci otrzymują opaski (z wcześniej wykonanymi  przez siebie szablonami kwiatów) w różnych kolorach i gatunkach (maki, bratki, tulipany, stokrotki itp.) tańczą do muzyki ,,Walc kwiatów”- gdy następuje przerwanie muzyki, dzieci ustawiają się w grządki- uwzględniając podaną przez nauczyciela cechę.

Zabawa ,,Zgadnij jaki to kwiat”- dz. wskazuje kwiat na podstawie cech wskazanych przez nauczyciela.

Zabawa muzyczno-ruchowa ,,O złym zajączku”

,,Mali mistrzowie segregowania śmieci”- dzieci dzielą śmieci wg materiału z jakiego są wykonane.

Zabawa „Powiedź co znalazłeś w worku”- dziecko wybiera przedmiot ukryty w worku  a dorosły zadaje pytania i ustala co zostało wybrane; później następuje zamiana ról.

     

 

Konstruowanie gier

 

Czerwiec

2017

1.Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego.

2.Konstuowanie gier.

 

1.Przybliżenie dzieciom zasad obowiązujących w grze planszowej.

2.,,Skaczące zające” konstruowanie planszy do gry przez nauczyciela z pomocą dzieci.

3.Wspólne rozegranie pierwszej serii.

4.Podział dzieci na grypy, rozegranie gry na planszach przygotowanych przez nauczyciela.

 

5.Utrwalanie zasad gry planszowej.

4. Interpretacja ruchowa piosenki ,,Już zawody zacząć czas

6. Działalność plastyczne w grupach. Dzieci układają grę planszową ścigankę- ustalają tematykę, pułapki i premię itd.

 

 

Podsumowanie programu

 

 

Czerwiec
2017

1.Podsumowanie innowacji ,,Edukacja matematyczna na wesoło”

 

1.Podsumowanie działań.

2. Przypomnienie poruszanej tematyki, wierszy i piosenek.

Wybór najciekawszych zajęć  w ocenie dzieci.

3. Rozdanie dyplomów, podziękowanie za udział.

 

Rytualną częścią zajęć ,,Edukacji matematyczna na wesoło” jest wiersz na powitanie.

 

Wszyscy się witamy,

na zajęcia matematyczne zapraszamy.

Klaśnij w ręce klap, klap

Tupnij nogą tup tup

Teraz podskok w górę zrób

Ty i ja każdy radę sobie da.

Krasnal dziś nam powie

Co ma zostać w naszej głowie.

 

 

1.      ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Innowacja pedagogiczna ,,Edukacja matematyczna w koło na wesoło” powstała by pomóc dzieciom w wieku przedszkolnym rozwinąć tkwiący w nich potencjał i wykorzystać ich naturalną ciekawość świata.

E. Gruszczyk-Kolczyńska słusznie zauważyła, że w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Tylko odpowiednio wyzwolone rozwijają myślenie i wzmacniają odporność, stanowiąc podbudowę do tworzenia pojęć  i rozwijania umiejętności. Skuteczna realizacja programu wychowawczo-dydaktycznego na rok przed rozpoczęciem przez dziecko edukacji w szkole stawia więc przed nauczycielem poważne wymagania, tak pod względem przygotowania merytorycznego, stosowania odpowiednich środków metodycznych, jak i znajomości indywidualnego rozwoju każdego dziecka i umiejętności wchodzenia z nim w bliski kontakt osobisty.

Podstawowym założeniem innowacji pedagogicznej ,,Edukacja matematyczna w koło na wesoło” będzie wprowadzanie treści matematycznych poprzez zabawę, wykorzystując muzykę, ruch oraz działalność plastyczną. Zabawy z piosenką wzmagają aktywność i uruchamiają pomysłowość. Zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne są jednym z elementów wielozmysłowego nabywania umiejętności niezbędnych w edukacji szkolnej.

Kolejnym z założeń innowacji będzie zaangażowanie dzieci w przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć. Podczas spotkań z matematyką wykorzystywane będą także naturalne liczmany.

 

2.      CELE INNOWACJI

Założenia innowacji skorelowane są z celami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Obejmują one:

1.Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

2.Nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

3.Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji

matematycznych w codziennym życiu.

4.Stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
5.Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

 

Innowacja pedagogiczna ,,Edukacja matematyczna w koło na wesoło” jest opracowana zgodnie z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w myśl której ,,celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,(…), zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej (...)”.

3.      CZAS TRWANIA

Innowacja ,,Edukacja matematyczna w koło na wesoło” wprowadzona zostanie w dwóch grupie 4 i 5-latków w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie Wlkp. w  roku  szkolnym 2015/2016 za zgodą i akceptacją rodziców, dzieci- w okresie 1.03.2016-30.06.2017.Po realizacji innowacji zostanie przeprowadzona ewaluacja. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu.

 

4.      SPOSÓB REALIZACJI (TABELA)

5.      PRZEWIDYWANE EFEKTY INNOWACJI

   W wyniku podjętych działań edukacyjnych dziecko:

stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni

określa kierunki w przestrzeni

  dostrzega rytm i potrafi go dalej ułożyć

potrafi powtórzyć prosty rytm dźwiękowy

 tworzy zbiory równoliczne, porównuje liczebność zbiorów

  odróżnia liczenia błędne od poprawnego

klasyfikuje przedmioty wg różnych cech

  dodaje i odejmuje w zakresie 10

  rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, tworzy z nich kompozycje płaskie

  porównuje wielkość przedmiotów, mierzy, rozumie stałość miary

  potrafi konstruować proste gry matematyczne

 

6.      SPOSÓB EWALUACJI

obserwacja dzieci podczas prowadzonych zajęć

 analiza arkusza obserwacji z  zakresu edukacji matematycznej

 ocena zajęć przez dzieci- zielone kółko –ocena pozytywna, czerwone kółko-ocena negatywna

 rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami

zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola zdjęć z prowadzonych zajęć

i wytworów dzieci.

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...