Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

KRAINA WIERSZYKA MAŁEGO SMYKA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PROGRAMOWO-METODYCZNA


 

 TEMAT INNOWACJI :

,,KRAINA WIERSZYKA MAŁEGO SMYKA”

 

Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie Wlkp, ul. Słoneczna 11

Autor: Marzena Adamska, Małgorzata Operacz

Temat: ,,Kraina wierszyka małego smyka”

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Data wprowadzenia: październik 2021

Data zakończenia: maj 2022

 

ZAKRES INNOWACJI

Adresatami innowacji są dzieci trzyletnie. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne będą odbywały  w ramach godzin podstawy programowej dwa razy w miesiącu

 

OPIS INNOWACJI

I.                WSTĘP

W dobie gier komputerowych, telewizyjnych kreskówek często zapominamy, jak ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest książka. Czytanie stanowi swoistą relację między czytającym np. rodzicem, nauczycielem a słuchającym – dzieckiem. Systematyczne czytanie dziecku „dla przyjemności” jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika. Dzięki czytaniu dziecko posiądzie wiedzę, zacznie samodzielnie myśleć, uruchomi swoją wyobraźnię i umiejętność radzenia sobie w życiu za pomocą rozumu, a nie za pomocą siły fizycznej. Badania wykazały również szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Telewizja nie rozwija u dzieci, myślenia, wiele programów wywołuje lęk i niepokój oraz znieczula na przemoc, która jest bardzo często obecna w bajkach telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci. Aby dziecko rozsądnie korzystało z telewizji i komputera należy już od dzieciństwa, jako alternatywę propagować zainteresowanie książkami. 

 

 

I.                 CELE INNOWACJI

 

CEL GŁÓWNY:

Ø  Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku stawianych zadań przez nauczyciela;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
 • wyrabianie nawyku czytania i szanowania książki,
 • rozbudzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka
 • nawiązanie współpracy z Biblioteką ,,Komnata Ducha Bajducha”
 • włącznie rodziców w proces edukacyjny

II.               METODY I FORMY PRACY

 • praca z książką – oglądanie obrazków
 • Praca z tekstem – głośne czytanie
 • Interpretacja tekstów – recytacja wierszy
 • Zabawa w teatr – małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek, kukiełek i rekwizytów;
 • Zajęcia biblioteczne
 • Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów
 • Włączanie wyznaczonych osób do czynnego udziału w realizacji projektu

 FORMY PRACY

 •   zajęcia z całą grupą
 • zajęcia w zespołach
 • zajęcia indywidualne wyzwalające swobodną ekspresję

 

III.            PRZEWIDYWANE EFAKTY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

·       wzrost zainteresowania literaturą dziecięcą

·       rozpoznawanie wybranych bohaterów wierszy

·       wyciszenie i poprawa koncentracji u dzieci

·       poprawa poziomu wypowiedzi ustnych

·       możliwość odkrywania swoich talentów,

·       kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań, umiejętności pracy w grupie,

·       poszerzanie własnych horyzontów myślowych,

·       pożyteczne spędzanie czasu wolnego,


 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...