Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

EKOLUDEK

 
PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W GRUPIE IV
JEŻYKI - 5-LATKI
 
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Eko Ludek”
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie czy młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.
 
Autorami i koordynatorem projektu są:
Magdalena Wiśniewska – Oppenauer
Katarzyna Kędrak
Marek Gwóźdź
 
Cele:
 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
 • poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek, 
 • uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,
 • rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,
 • przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 • rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w codziennym życiu, 
 • przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, drzewa, parki, ptaki, owady),
 • rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej

Zobacz zdjęcia w galerii

08.10.15 WYCIECZKA DO LASU GR. IV
12.10.2021 DZIEŃ JABŁKA GRUPA IV
14.09.2021 WYCIECZKA DO SADU GRUPA IV
15.10.2021 OWOCE I WARZYWA GRUPA IV
17.09.2021 SPRZĄTANIE ŚWIATA GRUPA IV
22.11.2021 SPOTKANIE Z PANIĄ LEŚNIK GRUPA IV
29.09.2021 WYCIECZKA NA WYKOPKI w BACZYNIE GRUPA IV
EKOLUDEK - JESIENNY KĄCIK PRZYRODY GRUPA IV
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY EKO LUDEK - GRUPA IV

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...