Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

PROJEKT "PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA"

 
 
Nasze przedszkole zostało objęte projektem realizowanym przez Miasto Gorzów Wlkp. "Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp." dofinansowanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program ma na celu poprawę stanu uzębienia dzieci z terenu Miasta Gorzowa, oraz podniesienie świadomości profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców. Projektem objęte są wszystkie sześciolatki z naszego przedszkola.
 
Identyfikacja problemu
 
Próchnica zębów jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. W Polsce dotyczy 85-90% mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych. Ze względu na okres rozwoju uzębienia trwający do 16 roku życia, dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na próchnicę. W Polsce w 2006 r. wskaźnik PUW (próchnica, ubytek, wypełnienie) u dzieci 12-letnich wynosi 6,5 tzn., że na 28 posiadanych zębów mają one 6,5 zębów zajętych próchnicą.
Od wielu lat mówi się, iż w Polsce mamy prawdziwą epidemię próchnicy i chorób przyzębia, a stan uzębienia Polaków jest porównywalny z dramatyczną sytuacją w krajach trzeciego świata. Potwierdziły to badania Światowej Organizacji Zdrowia WHO przeprowadzone w latach 1987 -1994 w ponad 20 krajach. Polska znalazła się wśród 15 państw o najwyższym wskaźniku zachorowalności na próchnicę.
W Europie poza Polską do tej grupy zakwalifikowano Łotwę i dawną Jugosławię. Prawidłowa i wczesna profilaktyka jest skutecznym elementem programu zapobiegawczego.
 
 
 
Zasady higieny jamy ustnej:
 
 
-      myj zęby co najmniej 2 razy dziennie, najlepiej po każdym posiłku,
-      myj zęby starannie, przez co najmniej 2 minuty,
-      wybierz pastę, która pomaga w pełnej ochronie zębów i dziąseł,
-      zawsze używaj nici dentystycznych do czyszczenia powierzchni stycznych zębów,
-      używaj płynu do płukania jamy ustnej (z fluorem lub składnikiem przeciwbakteryjnym),
-      regularnie zmieniaj szczoteczkę do zębów (nie rzadziej niż co 3 miesiące),
-      regularnie odwiedzaj Twojego dentystę (najlepiej co 6 miesięcy),
-      zdrowo się odżywiaj (np. ogranicz spożywanie słodyczy, tłustych pokarmów, napojów gazowany.
 
Dodatkowo aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać próchnicy powinno wprowadzić się następujące zasady związane z higieną jamy ustnej:
 
-      szczoteczka i pasta do zębów powinny być stałym elementem wyposażenia szkolnego plecaka wraz z drugim śniadaniem,
-      w razie braku szczoteczki dziecko powinno po każdym jedzeniu wypłukać jamę ustną wodą,
-      po wieczornym umyciu zębów nie podajemy dziecku żadnego posiłku czy słodzonego płynu (ponieważ w nocy wydzielanie śliny jest bardzo niskie ochrona przed próchnicą jest niewielka),
-       przestrzegamy własnej higieny jamy ustnej (bowiem to najczęściej właśnie rodzice zakażają swoje dzieci bakteriami wywołującymi próchnicę, np. podczas pocałunków, czy oblizywania łyżeczki).
 

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia
 i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011 r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób). 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...