Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

O Nas!

 
Przedszkole Miejskie Nr 3
im. Krasnala Hałabały
ul. Słoneczna 11
66-400 Gorzów Wlkp.
 
 
 
Przedszkole istnieje od 1973 roku, mieści się w budynku przy ul. Słonecznej 11 z dala od głównej drogi komunikacyjnej. Placówka otoczona jest zielenią z dobrze wyposażonym kolorowym, bezpiecznym dwupoziomowym placem zabaw.
Stanowisko dyrektora przedszkola od 01.09.04 do 31.08.09. pełniła mgr Beata Wilk. Od 01.09.09.stanowisko dyrektora pełni mgr Renata Maniukiewicz.
 
 
Nasze motto: „Twórczość, Partnerstwo, Jakość”
 
WIZJA
 
     Zbudujemy przedszkole otwarte na potrzeby nas wszystkich, dzieci, rodziców, nauczycieli. Nasz cel zrealizujemy poprzez współpracę i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie dzieci. Wyróżniać nas będzie zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego dziecka. A ostateczny cel - do którego dążymy został zdefiniowany w:
 
MISJI
Stworzymy przedszkole twórcze, partnerskie, przyjazne wszystkim, otwarte, bezpieczne, nowoczesne, działające zgodnie z prawem, z certyfikatem jakości. Bierzemy współodpowiedzialność za edukację i kreowanie postaw twórczych dzieci.
 
FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16. 00.
W przedszkolu znajduje się sześć oddziałów dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Sześć słonecznych sal zabaw wyposażonych jest w nowoczesne i ekologiczne sprzęty, kolorowe zabawki, gry dydaktyczne rozwijające wyobraźnię naszych milusińskich. Posiadamy także pracownię plastyczną oraz bardzo dobrze wyposażoną dużą salę gimnastyczną o powierzchni 72 m2.
Dzieci mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych, które prowadzone są różnorodnymi metodami i w najprzystępniejszych dla nich formach przez wysoko kwalifikowaną kadrę.
 
Metody:
      Stosujemy koncepcję łączenia metod tzw. „Sojusz metod” w których dominują metody aktywizujące dzieci, między innymi:
- słowna, oglądowa , praktyczna;
- uczenie się przez odkrywanie, działanie, przeżywanie;
- zabawowa – pedagogika zabawy Klanza;
- patrz, słuchaj, mów;
- Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona;
- Naturalna metoda nauki czytania I. Majchrzak;
- Od piosenki do literki M. Bogdanowicz;
- metoda K. Orfa i R. Labana;
- Logorytmika;
- Drama
 
Formy:
- praca indywidualna – dziecko  samodzielne wykonuje czynność;
- praca zbiorowa, wszystkie dzieci pracują wspólnie;
- praca zespołowa, dzieci pracują w stałych zespołach;
- praca grupowa, dzieci pracująw jednorazowych grupach.
 
Dbamy o dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu, wyrabiamy umiejętność współżycia w grupie. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem.
Systematyczna praca i odpowiednio dobrane ćwiczenia ułatwiają naszym najmłodszym naukę pisania, czytania i poprawnego wypowiadania się.
Bogata jest oferta zajęć dodatkowych. Dzieci mogą korzystać z zajęć języka angielskiego, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, religii.
Organizowane w placówce festyny i imprezy okolicznościowe integrują nie tylko tych, którzy oddają nam pod opiekę swoje dzieci, również mieszkańcy miasta chętnie uczestniczą w zabawach przez nas organizowanych.
Miedzy innymi jesteśmy współorganizatorami:
- Spartakiady Sportowej Przedszkoli Miejskich,
- Dnia Przedszkolaka w ramach obchodów Dni Gorzowa,
- Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Słyszę, mówię, maluję”,
- Miejskiego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków.
Bierzemy udział w przeglądach i konkursach urządzanych przez inne placówki oświatowe. Mamy wśród swoich wychowanków wielu laureatów konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z: władzami samorządowymi i oświatowymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Opieką Społeczną, ośrodkami kultury, mediami i oczywiście z innymi placówkami oświatowymi.
W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, przy współudziale której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki świąteczne, wyprawki dla sześciolatków odchodzących do szkoły.
Tradycją naszą jest również organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, prelekcji pedagoga, psychologa, logopedy, warsztatów dla rodziców. Wydajemy gazetki informacyjne dla rodziców.
Ambicją naszą jest stałe poprawianie i polepszanie warunków placówki do bezpiecznego i radosnego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się tutaj ważne oraz by lubiły „swoje przedszkole”.
Wspólnie dążymy do uzyskania certyfikatu Optymistyczne Przedszkole.
Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazną atmosferę panującą w przedszkolu.
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...