PODZIĘKOWANIE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

PAŃSTWU SZAFER Z GRUPY II 

ZA  DUŻĄ ILOŚĆ FARBY , KTÓRĄ ODMALUJEMY

PRZEDSZKOLNE OGRODZENIE