16.05.15 XI SPARTAKIADA GORZOWSKICH PRZEDSZKOLI

 
 
16.05.15
XI SPARTAKIADA GORZOWSKICH PRZEDSZKOLI
 
 
W sobotę, 16 maja, odbyła się Spartakiada Sportowa Przedszkoli Miejskich w Gorzowie Wlkp., której organizatorami były Przedszkola Miejskie nr 3, 16, 17, 20, 25, 30, 32. Impreza organizowana jest cyklicznie od 2001 roku. Głównym celem spartakiady jest zachęcenie dzieci do rozwijania sprawności ruchowej oraz zdrowej, sportowej rywalizacji. Konkurencje ruchowe cieszą się dużą popularnością wśród gorzowskich przedszkolaków, władz oświatowych, rodziców i społeczności lokalnej. W spartakiadzie wzięło udział około 230 dzieci 5 i 6-letnich. Tegoroczna XI Spartakiada Przedszkoli Miejskich w Gorzowie Wlkp. zorganizowana została pod hasłem „Znaki drogowe znamy, o bezpieczeństwo dbamy”, jej celem było opanowanie przez najmłodszych umiejętności poprawnego i bezpiecznego poruszania się po drogach. Do współpracy przy organizacji spartakiady bardzo aktywnie włączył się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp., uatrakcyjniając imprezę.
 
 
 
TEKST POCHODZI ZE STRONY
 
http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/22695-spartakiada-gorzowskich-przedszkoli
 

Zobacz zdjęcia w galerii

16.05.15 SPARTAKIADA PRZEDSZKOLI MIEJSKICH