19.06.15 badanie wzroku

 
BADANIE WZROKU
PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ
 
 
 W dniach   14.05, 21.05, 03.06, 11.06, 18.06.15
 w grupach dzieci 5 i 6 letnich przeprowadzono  badanie wzroku przez pracownika Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej .