06.04.20 potwierdzenie zapisu dziecka do przedszkola

KOMUNIKAT W SPRAWIE

rekrutacji do przedszkola 2020/2021

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz nowe regulacje prawno-oświatowe powodują zmiany w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/21:

1.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie na stronie www przedszkola (poniżej).

2.  Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (wzór poniżej) – wypełnione należy przesłać tylko drogą  elektroniczną (w formie scanu PDF, JPG lub treść  dokumentu zamieścić w treści e-maila)  na adres
e-mailowy:
p3@edu.gorzow.pl w terminie od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 13.00.

3.  Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki drugiego i trzeciego wyboru składają potwierdzenie woli do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dokumenty naboru zostaną dostarczone przez przedszkole.

4.  Brak dokonania potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

5.  Publikacja kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez zamieszczenie list na stronie przedszkola www.p3.edu.gorzow.pl
w dniu
22 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00.

6.  Informacje dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje – Tel. 957223362 w godz. 8.00 – 13.00.

Komisja rekrutacyjna  

Przedszkola Miejskiego nr 3

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2019 poz. 530)