Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  •  podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 W modelu PPZ uwzględniono trzy poziomy: warunki dla tworzenia PPZ, główne obszary jego działań i oczekiwane efekty
Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowia przez dzieci, pracowników i rodziców dzieci
Dobre samopoczucie w przedszkolu członków jego społeczności
OCZEKIWANE EFEKTY
 
 

                                      ⇑

 
Klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu Edukacja zdrowotne dzieci i stwarzanie im  warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych Zwiększania kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ
 

Struktura i organizacja sprzyjające uczestnictwu, planowaniu, systematyczności i skuteczności działań
Promocja zdrowie w dokumentach, pracy i życiu przedszkola
WARUNKI DLA TWORZENIA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE
 Standardy przedszkola promującego zdrowie 
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci. 
 
 Zespół ds. promocji zdrowia

Przedszkola Miejskiego nr 3
im. Krasnala Hałabały:

  • Dyrektor: Renata Maniukiewicz
  • Koordynatorzy – Marzena Adamska, Iwona Strach
  • Nauczyciele – Natalia T., Małgorzata O.
  • Rodzice – Joanna N., Katarzyna W.
  • Pracownicy niepedagogiczni – Agnieszka B., Katarzyna S. 
Tel. 957223363